PO Generalforsamling . 2. oktober 2022

Klubhus med ny overdækning

Referat af generalforsamling 2022. Klik Her

 

Følgende er vedtaget og aktiveret: 

 

Ledelse:

Formand: Finn L

Næstformand: Laila  

Kasserer: Finn C.

Sekretær: Lisbeth

Suppleanter: Ingen

Revisor: Hanne

 

Spilleudvalg: Finn L,  Finn C

Vedtægtsudvalg: Finn L., Leif, Finn C. 

Festudvalg: Lisbeth koordinerer deltagere i festusvalget.

ForsyningsudvalgJan P. og Tove

Vinterpetanque tovholder: Lisbeth

Træning: Finn L

 

Kvartetspil:

Spilleudvalg

 

Spilledage:

April-Oktober:

Søndage kl. 10:00-12:00 og Tirsdage kl. 14:00-16:00

 

November-Marts:

Søndage kl. 10:00-12:00 og Tirsdage  kl. 13:00-15:00

 

Årskontingent: kr.350 helårligt, til betaling senest 31/3, 202.