Ordensreglement iflg. aftale med Højby Skole.

Indvielse af banerne, Januar 2019

Indvielse af banerne, Januar 2019

Klubbens medlemmer bedes overholde de regler vi har forpligtet os til iflg. den nugældende aftale med Højby Skole:

Oktober 2022

PO ordensregler i Højby Park

Højby Park er offentligt område og administreres af Højby Skole, der er ansvarlige for græsslåning og anden vedligeholdelse af arealet.

PO er ansvarlig for vedligeholdelse af petanquebanerne, klubhuset og det rekreative område omkring klubhus og petanquebaner. Ændringer, beskæring af buske og træer aftales med Højby Skole, PO´s kontakter til skolen er et medlem af bestyrelsen.

PO har fri adgang til spil på banerne på alle hverdage fra kl. 14:00. Lørdage, søndage og i skoleferier er der ingen tidsbegrænsninger.

Ved Vinterpetanque fra november-marts er det aftalt vi kan spille fra kl. 13:00 på tirsdage og kl. 10:00 på søndage

I tilfælde af vinterspillet generer og distraherer skolens arbejde aftales en mulig ændring imellem Højby Skole og formanden for PO.

Der er rygeforbud på området både udendørs og indendørs.

Vi har adgang til Toiletter/Håndvask i skolens sidste bygning nærmest BORREN, indgang A (Træsløjd). Nøglebrik skal opdateres hver 3. måned.

PO´s fuldtidsmedlemmer kan frit benytte baner og klubhus også udenfor de normale træningsdage, med en forventning om, at området efterlades i ordentlig stand.

Del siden